Aktualności

Więcej informacji na temat projektu „Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” >>


Zapytanie ofertowe - wielokanałowa kampania promocyjna
18.09.2014r.

Informacja o wyborze Wykonawcy realizującego 10 konferencji upowszechniających projekt.
06.08.2014r.

 

styczeń 2014

Rozpoczęcie kolejnych projektów testujących w przedsiębiorstwach.

Początek roku to także czas kiedy rozpoczęliśmy współpracę z zewnętrzną firmą ewaluacyjną, mającą na celu zweryfikowanie czy działania w ramach projektu są realizowane poprawnie.

grudzień 2013

W dniach 14 - 17 grudnia dobyła się II tura szkoleń z zakresu wprowadzenia do IM dla Uczestników projektu.

Rozpoczęły się kolejne dwa projekty testujące w przesiębiorstwach z woj. mazowieckiego.

październik 2013

Rozpoczęcie pierwszego projektu testującego narzędzia interim management w dużym przedsiębiorstwie z branży zbrojeniowej.

Kontrola w ramach projektu z ramienia Projekt przeszedł pozytywnie kontrolę weryfikującą zasadność wydatków oraz realizację działań projektowych zgodnie z założeniami.

wrzesień 2013

Pierwsza grupa uczestników wzięła udział w szkoleniach wprowadzających do interim managment oraz z zakresu narzędzi i metodyki prowadzenia projektów interim management. Po zakończonych szkoleniach dla wybranych czekają kolejne wyzwania w ramach projektu - udział w 6 miesięcznych projektach testujących interim management w przedsiębiorstwach z woj. mazowieckiego.

Nadal twa rekrutacja uczestników do II grupy szkoleniowej - zapraszamy chętnych do przesłania zgłoszenia udziału: https://interim24.pl/uploads/kcfinder/files/PROJEKT%20IM%20EFS_Formularz%20zg%C5%82oszeniowy_Mened%C5%BCerowie_v2.pdf

Zapraszamy do współpracy firmy z woj. mazowieckiego zainteresowane przetestowaniem Interim Managera w swojej organizacji. Formularz zgłoszeniowy dla firm: https://interim24.pl/uploads/kcfinder/files/PROJEKT%20IM%20EFS_Formularz%20zg%C5%82oszeniowy_Firmy.pdf

sierpień 2013

Ruszyła rekrutacja do projektu! Zapraszamy kobiety i mężczyzn w wieku 50+, posiadających doświadczenie w zarządzaniu a chcących rozwijać się w kierunku interim management do udziału w projekcie. Uczestnicy projektu przejdą szkolenia z zakresu narzędzi do realizacji projektów interim management a wybrani wezmą udziął w 6 miesięcznych projekach testujących interim management.

Szczegóły na temat rekrutacji znajdą Państwo na: https://interim24.pl/article/show/zasady-udzialu-dla-menedzera

Zapraszamy także firmy z woj. mazowieckiego do testowania rozwiązania jakim jest interim management oraz 6 miesięcznej współpracy z Interim Managerem oraz Shadow Managerem.

Więcej informacji dla firm: https://interim24.pl/article/show/warunki-udzialu-dla-przedsiebiorstw

sierpień 2013

Rozpoczęliśmy testowanie platformy www.interim24.pl! Jest ona narzędziem służącym promowaniu idei interim management na rynku polskim, jak również łączeniu Interim Managerów oraz przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą z menedżerami.

Więcej na temat interim24.pl: https://interim24.pl/article/show/czemu-ma-sluzyc.

czerwiec - lipiec 2013

Zespół projektowy z sukcesem zakończył przygotowanie strategii projektu. Strategia Wdrażania Projektu Innowacyjnego Testującego z Komponentem Ponadnarodowym została obroniona przed przedstawicielami Krajowej Sieci Tematycznej. Pomysł realizacji projektu oraz wstępna wersja narzędzi i produktów projektu spotkały się z żywym zainteresowaniem zebranych.

marzec 2013

Zakończone zastały działania związane z prowadzeniem badań w ramach projektu. Opracowany został Raport zbiorczy z badań.

październik 2013

Spotkania specjalistów prowadzących badania rynku interim management oraz opracowania strategii badawczej.

Rozpoczęliśmy współpracę z firmą TNS w obszarze realizacji badań jakościowych na grupie przedsiębiorców w zakresie interim management.

wrzesień 2012

Rozpoczęcie projektu "Interim management - nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą". Rozpoczęły się prace zespołu projektowego oraz współpraca z zespołem merytorycznym w zakresie badań rynku.