Co to jest interim management? Kim jest Interim Manager?

 

Czym jest interim management?

Jest to czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu, działanie wewnątrz organizacji, realizowane przez osobę fizyczną (Interim Managera), nakierowane na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych i oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku i zysku - w odniesieniu do zamierzonego efektu. Najważniejszym aspektem pracy Interim Managera jest podniesienie wartości organizacji w danym obszarze i realizacja konkretnego celu.

 

Kim jest Interim Manager?

Interim Manager to wysokiej klasy ekspert z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Posiada udokumentowane, wieloletnie doświadczenie w pracy na najwyższych szczeblach zarządzania, często na stanowiskach prezesów firm i w zarządach. W oparciu o swoją wiedzę proponuje kierunki zmian w organizacji, przygotowuje rozwiązania do wdrożenia i sprawuje nadzór nad ich implementacją i jest rozliczany z efektów swoich działań.

 

Interim Management - najczęstsze zastosowanie:

  • Zarządzanie zmianą;
  • Zapotrzebowanie na wysokie kwalifikacje na określony czas;
  • Turnaround i restrukturyzacja przedsiębiorstwa;
  • Zastąpienie nieobecnego menedżera;
  • Wsparcie eksperckie;
  • Doradztwo wraz z wdrożeniem.