Interim Management

Interim Management - czym jest?

Interim Management - czym jest?

Więcej informacji na temat projektu „Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” >>

 

 

Interim management to czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu działanie wewnątrz organizacji, realizowane przez osobę fizyczną (Interim Managera), nakierowane na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych i oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku i zysku co do zamierzonego efektu.” (def. Stowarzyszenie Interim Managers)

Interim Management to sposób zarządzania

Sposób zarządzania, jakim jest Interim management wpisuje się w nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim dostarczając organizacjom, w tym działom HR nowatorskiego narzędzia w tymże zakresie. Zatrudnienie menedżera na okres realizacji projektu IM skutkuje pozytywnym oddziaływaniem na funkcjonowanie firmy:

  • Interim Manager nie zabiera cennego etatu
  • Transferuje swój know-how do firmy
  • Daje przykład dla starszych pracowników mobilizujący do aktywności zawodowej.

Formuła IM zakłada przedłużenie aktywności zawodowej menedżerów 50+, popularyzację narzędzia jako nowoczesnej formy zarządzania firmą a także dostarczenie praktycznej wiedzy, narzędzi i standardów pracy dla Interim Managerów i przedsiębiorstw w celu skutecznej realizacji projektów interimowych.


Więcej o tematyce interim management znajdą Państwo w poniższych linkach:

Kim jest Interim Manager

www.stowarzyszenieim.org

www.inwentainterim.pl