Kalendarium projektu - kamienie milowe

Więcej informacji na temat projektu „Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” >>

 

CZAS DZIAŁANIA
Wrzesień 2012 Rozpoczęcie projektu.
Październik 2012 – Kwiecień 2013 Analiza danych zastanych oraz danych wywołanych, obejmująca problematykę interim management w Polsce, podejście przedsiębiorstw oraz kadry zarządzającej do IM oraz zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach działających na polskim rynku.
Luty – Czerwiec 2013 Opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego.
Czerwiec 2013 Opiniowanie strategii przez sieć tematyczną.
Lipiec – Sierpień 2013 Rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektów testujących – firmy i menedżerowie.
II i III kwartał 2013 Działania rekrutacyjne.
III i IV kwartał 2013 Szkolenia menedżerów z zakresu interim management.
II i III kwartał 2013 Działania testujące - Start pięciu projektów testujących w organizacjach.
I kwartał 2014 Start kolejnych pięciu projektów testujących w organizacjach.
Kwiecień
– Czerwiec 2014
Zewnętrzna ewaluacja projektu.
II – III kwartał 2014 Opracowanie finalnej wersji produktu w ramach projektu.
Listopad 2014
– Marzec 2015

Upowszechnienie produktu oraz włączenie go do głównego nurtu polityki, a tym samym zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat wypracowanej w toku projektu produktów oraz płynących z jej wdrożenia możliwości.

10 konferencji upowszechniających dedykowane adresatom projektu zapewniające trwałość projektu i rozwijające potencjał do wykorzystywania wypracowanych narzędzi do zarządzania wiekiem w organizacjach.

20 seminariów upowszechniających dedykowanych firmom zainteresowanym rozwijaniem narzędzi do zarządzania wiekiem w organizacjach oraz wdrożeniem
i zastosowaniem projektów interim management w firmie.

Wielokanałowa kampania informacyjna na temat rezultatów wypracowanych w ramach projektu oraz idee interim management.

31 marzec 2015 Zakończenie realizacji projektu.