Metodyka i narzędzia Interim Management

Więcej informacji na temat projektu „Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” >>

 

Produktem finalnym projektu będzie gotowe rozwiązanie zawierające różne narzędzia reakcji dostosowane do zróżnicowanych potrzeb różnej wielkości firm. To rozwiązanie będzie przetestowanym (wdrożonym w ramach projektu i upowszechnionym) narzędziem, gotowym do wykorzystania przez działy HR w polskich firmach. Zawiera on następujące elementy: metodykę pracy, kwestionariusz diagnozy potrzeb biznesowych i potrzebnych kompetencji, arkusz analizy korzyści i kosztów, arkusz specyfikacyjny zadania do wykonania, arkusz kalkulacyjny budżetu projektu interimowego, wzór kontraktu interimowego, wzór planu działań i monitorowania efektów, wzór protokołu rezultatów projektu, metodykę tworzenie i wzór raportu archiwizującego dokumentację projektu interimowego, mającego na celu przekazanie rezultatów projektu interimowego i transfer wiedzy i kompetencji do organizacji.

Rozwiązanie będzie miało charakter kompleksowego opracowania zawierającego gotowe do wykorzystania algorytmy z zakresu zarządzania i utrzymania aktywności zawodowej osób 50+.

Zachęcamy do przeczytania artykułu na temat narzędzi i metodyki IM: https://interim24.pl/uploads/kcfinder/files/Artukul_Narzedzia_Interim_Management.pdf

Jeżeli są Państwo zainteresowani zapoznaniem się z produktami wypracowanymi w ramach projektu, zapraszamy do kontaktu.

  Narzędzie Jakie działania związane
z tym narzędziem są przewidywane dla Interim Managera?
Jakie działania związane
z tym narzędziem są przewidywane dla Klienta?
 1   Metodyka pracy zapoznanie się opcjonalne zapoznane się
 2 Arkusz analizy korzyści
i kosztów
przygotowanie zapoznanie się
 3 Oferta przygotowanie zapoznanie się
 4 Wzór kontraktu interimowego
+ Arkusz specyfikacyjny zadania do wykonania
przygotowanie + negocjacje negocjacje + akceptacja
 5 Wzór planu działań
i monitorowania efektów
przygotowanie + raportowanie zapoznanie się + akceptacja
 6 Wzór protokołu rezultatów projektu przygotowanie akceptacja
 7 Metodyka tworzenia i wzór raportu archiwizującego dokumentację projektu interimowego przygotowanie zapoznanie się