Publikacje

Więcej informacji na temat projektu „Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” >>

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami merytorycznymi, które powstały w ramach projektu „Interim management – nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą”.

Publikacje mają na celu zapoznanie adresatów projektu z ideą interim management, badaniami jakie zostały zrealizowane w zakresie IM oraz z głównym produktem projektu, czyli innowacyjnym narzędziem interwencji dostosowanym dla potrzeb różnych firm oraz praktycznymi narzędziami do wykorzystania podczas realizacji projektów czasowych przez Interim Managerów. W toku realizacji projektu zostaną zaprezentowane także raporty ewaluacyjne oraz artykuły cyklicznie pojawiające się na łamach prasy i internetu promujące ideę IM oraz realizowany projekt.