WSPÓŁPRACA Z INTERIM MANAGEREM NA KORZYSTNYCH WARUNKACH

Zapraszamy przedsiębiorstwa zainteresowane bezpiecznym przetestowaniem w swoich strukturach narzędzia jakim jest interim management oraz menedżerów zainteresowanych rozwojem swojej kariery zawodowej w kierunku interim managementu do udziału w projekcie „Interim Management - nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą".

Projekt realizowany jest wspólnie z brytyjskim stowarzyszeniem Institute of Interim Management (IIM) oraz firmą doradztwa personalnego Inwenta, w ramach działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

DLA FIRM - Podczas sześciomiesięcznych projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych, 10 firm (mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw) będzie miało okazję współpracować z doświadczonym Interim Managerem oraz senior Shadow Managerem i korzystając z ich know-how podnieść wartość swojej firmy, a także znaleźć rozwiązania dla wyzwań, na które dotychczas brakowało zasobów wewnątrz organizacji.

• DLA MENEDŻERÓW - chcących podjąć wyzwanie prowadzenia projektu interimowego, przewidziane są sześciomiesięczne pełnopłatne projekty testujące w przedsiębiorstwach. Menedżerowie zostaną przeszkoleni z zakresu metodologii prowadzenia projektów interimowych oraz otrzymają wsparcie Shadow Managerów przez cały czas trwania projektu.

Termin spotkania: III kwartał 2013r., Miejsce spotkania: Warszawa.

 

Zapisy na spotkanie przyjmuje Ewa Szyjkowska: e.szyjkowska@stowarzyszenieim.org, 22 50 234 70.