XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw


MSP-Forum-Edukacyjne


„Rozwój pracowników – to się opłaca”

9 czerwca 2015 r.
Stadion Narodowy, Warszawa


Głównym celem Forum jest stworzenie platformy wymiany wiedzy związanej z efektywnym zarządzaniem ludźmi oraz przepływem doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, instytucjami naukowymi  i praktykami biznesu.
Do udziału w Forum zostali zaproszenie praktycy biznesu – prezesi i wiceprezesi – którzy skonfrontują swoje doświadczenia z praktykami z małych i średnich firm.
W szczególności chcielibyśmy Państwa zaprosić na II dzień Forum MSP (9 czerwca br.) podczas, którego  odbędą się cztery równoległe ścieżki tematyczne oraz stała prezentacja rozwiązań dla MSP oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja przez PARP. Wiele wystąpień będzie odbywać się w innowacyjnej - angażującej formule. Poprowadzone zostaną trzy rozgrzewające warsztaty poświęcone praktyce zarządzania zasobami ludzkimi w MSP. Zaplanowana jest również sesja inspirujących rozmów – wywiadów z prezesami firm, które objęte zostały wsparciem PARP. Dodatkowo dwie prezentacje poprowadzone będą w formule PECHA KUCHA. Dyrektorzy personalni firm podzielą się swoimi dobrymi praktykami. Prezentacje te będą realizowane w formie aktywizujących, partycypacyjnych debat i dyskusji.
Łącznie podczas II dnia XV Forum Edukacyjnego odbędzie się m.in. 20 wystąpień. Ponad 30 Prelegentów – praktyków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi będzie dzieliło się z Państwem swoimi doświadczeniami oraz wiedzą.

XV FORUM EDUKACYJNE MSP - Zaproszenie

Udział w Forum jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegółowy program II dnia Forum: „Rozwój pracowników - to się opłaca” znajdą Państwo na stronie wydarzenia [czytaj więcej >>]
Zapraszamy do zarejestrowania się na powyższe Wydarzenie już teraz pod linkiem >>