Czemu ma służyć?

Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu „Interim Management – nowość
w zarządzaniu wiekiem i firmą” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Jest ona narzędziem służącym promowaniu idei Interim Management na rynku polskim, jak również łączeniu Interim Managerów oraz przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą z Menedżerami.

 

BAZA WIEDZY INTERIM MANAGEMENT

W ramach platformy upowszechniona zostanie baza wiedzy i informacji na temat Interim Management.
W jej zakresie znajdą się:

 • aktualności z rynku,
 • artykuły merytoryczne,
 • wydarzenia, szkolenia i konferencje skierowane do Interim Managerów.


W części platformy dostępnej po zalogowaniu się, znajdą się materiały będące wsparciem w codziennej pracy Interim Managera oraz firm współpracujących z Interim Managerami, m.in.:

 • metodyka prowadzenia projektu interimowego,
 • kwestionariusz diagnozy potrzeb biznesowych i potrzebnych kompetencji,
 • arkusz analizy korzyści i kosztów,
 • arkusz specyfikacyjny zadania do wykonania,
 • arkusz kalkulacyjny budżetu projektu interimowego,
 • wzór kontraktu interimowego,
 • wzór planu działań i monitorowania efektów,
 • wzór protokołu rezultatów projektu.

 

PROJEKTY INTERIM MANAGEMENT

Oprócz zawartości merytorycznej, system platformy będzie umożliwiał zainteresowanym stronom nawiązywanie kontaktów biznesowych w celu realizacji działań w formule projektów Interim Management.

Z jednej strony, platforma daje możliwość osobom zainteresowanym pracą w zawodzie Interim Managera prezentację swojego szczegółowego profilu zawodowego w zaawansowanej bazie Menedżerów, z drugiej strony, pozwala przedsiębiorstwom poszukującym kandydatów o takim profilu zawodowym na szybkie, sprawne
i efektywne wyszukiwanie osób z konkretnymi doświadczeniami i umiejętnościami w zasobach platformy.

 

Dzięki temu rozwiązaniu, firmy będą mogły w prosty sposób, pozyskać kandydata do realizacji konkretnego projektu, czy wsparcia organizacji w danym zakresie, a osoby zainteresowane pracą w zawodzie Interim Managera będą miały udostępnione miejsce online, które pozwoli im na prezentację swojego profilu zawodowego
i budowanie profesjonalnego wizerunku Menedżera w sieci.