Spotkanie Kameralnie SIM

O sztuce podejmowania decyzji. Liczby, narzędzia, intuicja, psychologia na usługach skutecznych menedżerów.

Praca menedżera polega przede wszystkim na podejmowaniu decyzji. Nieomal w każdej chwili, każdego dnia, nieomal każdy menedżer zajęty jest jakimś aspektem podejmowania decyzji. Czy to wymianą informacji, oceną alternatywnych decyzji, czy też tworzeniem nowych pomysłów lub realizacją kolejnych działań. Chociaż menedżerowie wszystkich szczebli muszą odgrywać rolę decydentów, to jednak ich skuteczność, mierzona miarą efektywności podjętych decyzji, może się znacznie różnić. Co jest przyczyną tych lepszych, czy też gorszych efektów ich działań, a w szczególności jakimi to cechami i umiejętnościami powinien wykazać się skuteczny menedżer, spróbuję odpowiedzieć na naszym spotkaniu.


Co ważniejsze liczby i analizy, czy też intuicja i doświadczenie? Jak skutecznie zapanować nad ogromnymi, nowy strumieniami informacji, aby móc je wykorzystać do poprawy wyników swojej firmy? Jak nasze uprzedzenia i skłonności mogą wypaczać rozumowanie w sprawach biznesowych? Jak powinien wyglądać efektywny proces decyzyjny w organizacji?

„Przeprowadzone niedawno przez firmę McKinsey badanie dotyczące ponad tysiąca poważnych inwestycji biznesowych wykazało, że kiedy organizacje starają się redukować skutki uprzedzeń i skłonności w procesach decyzyjnych, ich zyski są nawet o 7% wyższe."

Termin: III kwartał 2013, Miejsce: Warszawa.


Spotkanie poprowadzi Marek Szala - Członek Rady Programowej SIM, Interim Manager. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania organizacjami i projektami oraz modelowania procesów biznesowych, raportowania zarządczego, zarządzania płynnością i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pełnił w tym czasie funkcje m.in. prezesa zarządu, dyrektora zarządzającego, dyrektora finansowego i IT. Wieloletni wykładowca akademicki, autor szeregu publikacji z zakresu sztucznej inteligencji, analityki biznesowej i podejmowania decyzji. Doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyka. Absolwent Nottingham Trent University i WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - dyplom Executive MBA. Ukończył również Akademię Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

***

Kameralnie SIM - Spotkania stwarzają możliwość bezpośredniej rozmowy z Interim Managerami, przedyskutowania pytań i wątpliwości, jakie pojawiają się u Prezesów czy Właścicieli firm, kiedy rozważają oni skorzystanie z usług Interim Managera. Każde spotkanie z cyklu porusza inny temat z zakresu interim management.

Spotkania Kameralnie SIM są bezpłatne. Z uwagi na charakter spotkań, ilość miejsc jest ograniczona. Konieczne jest więc zgłoszenie z potwierdzeniem udziału w spotkaniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłoszenie w formie mailowej do Joanny Trochimiuk na adres e-mail: j.trochimiuk@stowarzyszenieim.org lub telefonicznie 22 50 234 70, Fax: 22 50 234 71. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu email, nazwy stanowiska oraz nazwy firmy osoby zgłaszającej swój udział.